data Dziś jest: 2017-11-19   godzina 4:10  
  Podyplomowe Studium Informatyki: strona główna psi@math.uni.lodz.pl adres kontaktowy
Rekrutacja przeprowadzana jest od 1 czerwca i trwa do 30 września br. (lub do wyczerpania wolnych miejsc) >>


Galeria Absolwentów Studium >>


Punkty ECTS oraz Zarządzenia Rektora UŁ dotyczące PSI >>


Plan zajęć >>

Krótka charakterystyka studium
Podyplomowe Studium Informatyki zostało powołane z dniem 1 października 1997 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ przez Rektora UŁ. Program Studium obejmuje 4 przedmioty (razem 240 godzin):
•   bazy danych (60 godzin),
•   internet (60 godzin),
•   programowanie obiektowe (60 godzin),
•   sieci komputerowe (60 godzin).

Absolwenci studiów podyplomowych po złożeniu egzaminów z w/w przedmiotów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki.

Czas trwania studium
Zajęcia w Podyplomowym Studium Informatyki trwają przez dwa semestry i odbywają się systemem zaocznym, co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

Do kogo studium jest adresowane
Podyplomowe Studium Informatyki jest przeznaczone dla wszystkich absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić swą wiedzę w dziedzinie informatyki. Słuchaczami Studium mogą być osoby, które posiadają ukończone studia wyższe i posiadają tytuł magistra lub licencjata (inżyniera).

Informacja o aktualnej działalności studium
Od 1997 r. Podyplomowe Studium Informatyki jest corocznie uruchamiane. Do chwili obecnej ukończyło je 232 słuchaczy.

 
 
 
informacje ogólne program kontakt rekrutacja opłaty galeria